dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !njillu


Rédigé le Mardi 23 Décembre 2014 à 20:11 | Lu 122 commentaire(s)

to madiinagunaas


Ko aadi Rewɓe jeyaaɓe bannge hirnaange e diiwaan Tammbaa Kunndaa e wuro wiyeteengo Kusaanaar e diiwaan mum e gardagol Ceerno Alfaa Jallo gonanɗo toon Ceerno en. Hitaande kala arde ɗoo e Madiina Gunaas ngam salminde e weeɗnaade moƴƴere Alla ndee. Sabu eɗen nganndi Rewɓe koko kaɗaa arde Daakaa ko ɗuum saabii kamɓe ɓe mbatti waɗde jiyaara denndinɗo Rewɓe diiwaan oo kala. Hitaande fof laawol gootol. Ko ɓeen ngari ɗoo e Madiina Gunaas ñande Altine 22 Deesaambre hikka koɓe 484 tawimeeɗaani fodde nii. Ceerno jooɗodiima e maɓɓe caggal nde Takkusaan juulaaɗo Caali Ceerno ɗoo ɓe njantii laawol maɓɓe ko arde salminde e juuraade e yiide koɓe mbaɗa koo ɓeydaare na hen e banngeeji kala. Ceerno weltiima no feewi e gaaraangal maɓɓe owasiyiiɓe tinnaade e diine oo no feewi haa teenti e jokkere enɗam e gonndigal moƴƴal caggal ɗuum ko toppitaade wirdu Sheekanaa Aamadu Tijjaani nduu Radiyallaahu Taalaa Anhu nde tawnoo ko ɓural mawngal woni heen ko dañal aduna e laakara. Kisa caggal juulegol furo ɓe nduttitii wondude e weltaare mawnde.Yoo Alla jaɓ Jiyaara oo hawridina en mo wuuri. Alhajji Abuu Njaay Madiina Gunaas 23 Deesaabur 2014


Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


<Partager ce site
journée culturelle dingiral fulbe
JOURNÉE CULTURELLE DE L'OUTRE-MER À L'AFRIQUE
dingiral fulbe tv
bordeaux
mokobé
affiche dingiral fulbe

video
Adama DIA | 22/01/2019 | 13045 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 13234 vues
video
| 08/05/2018 | 63452 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 76599 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 70867 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 70184 vues