dingiral fulbe
dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.

Vidéo à la Une
Sakke Macky SALL
Publié par duddulel le 12/11/2019 à 21:44 | 0 Commentaire


Pulaagu waasi MAAYO DIAO

08/04/2019 - duddulel

Kolo SALL abbiima giɗo mum

10/02/2018 - duddulel

Baru Sammbaaru wirniima

07/01/2018 - duddulel

Baaba MAAL

23/12/2017 - duddulel

duko Tele e Enternet

26/04/2017 -

Inscription à la newsletter

njillu


Rédigé le Mardi 23 Décembre 2014 à 20:11 | Lu 128 fois | 0 commentaire(s)

to madiinagunaas


Ko aadi Rewɓe jeyaaɓe bannge hirnaange e diiwaan Tammbaa Kunndaa e wuro wiyeteengo Kusaanaar e diiwaan mum e gardagol Ceerno Alfaa Jallo gonanɗo toon Ceerno en. Hitaande kala arde ɗoo e Madiina Gunaas ngam salminde e weeɗnaade moƴƴere Alla ndee. Sabu eɗen nganndi Rewɓe koko kaɗaa arde Daakaa ko ɗuum saabii kamɓe ɓe mbatti waɗde jiyaara denndinɗo Rewɓe diiwaan oo kala. Hitaande fof laawol gootol. Ko ɓeen ngari ɗoo e Madiina Gunaas ñande Altine 22 Deesaambre hikka koɓe 484 tawimeeɗaani fodde nii. Ceerno jooɗodiima e maɓɓe caggal nde Takkusaan juulaaɗo Caali Ceerno ɗoo ɓe njantii laawol maɓɓe ko arde salminde e juuraade e yiide koɓe mbaɗa koo ɓeydaare na hen e banngeeji kala. Ceerno weltiima no feewi e gaaraangal maɓɓe owasiyiiɓe tinnaade e diine oo no feewi haa teenti e jokkere enɗam e gonndigal moƴƴal caggal ɗuum ko toppitaade wirdu Sheekanaa Aamadu Tijjaani nduu Radiyallaahu Taalaa Anhu nde tawnoo ko ɓural mawngal woni heen ko dañal aduna e laakara. Kisa caggal juulegol furo ɓe nduttitii wondude e weltaare mawnde.Yoo Alla jaɓ Jiyaara oo hawridina en mo wuuri. Alhajji Abuu Njaay Madiina Gunaas 23 Deesaabur 2014Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji

........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
duddulel | 12/11/2019 | 590 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 585 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 578 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 578 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 424 vues
video
duddulel | 11/11/2019 | 521 vues

........................................................


bibie
daawuuda
lahal