dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !
Pulaagu waasi MAAYO DIAO

08/04/2019 - Adama DIA

Kolo SALL abbiima giɗo mum

10/02/2018 - Adama DIA

Baru Sammbaaru wirniima

07/01/2018 - Adama DIA

Baaba MAAL

23/12/2017 - Adama DIA

duko Tele e Enternet

26/04/2017 -

Vidéo à la Une
Seppo FULBE to Paris 30-03-2019
Publié par Adama DIA le 01/04/2019 à 12:05

Pulaagu waasi MAAYO DIAO

08/04/2019 - Adama DIA

Kolo SALL abbiima giɗo mum

10/02/2018 - Adama DIA

Baru Sammbaaru wirniima

07/01/2018 - Adama DIA

Baaba MAAL

23/12/2017 - Adama DIA

duko Tele e Enternet

26/04/2017 -

njillu


Rédigé le Mardi 23 Décembre 2014 à 20:11 | Lu 127 commentaire(s)

to madiinagunaas


Ko aadi Rewɓe jeyaaɓe bannge hirnaange e diiwaan Tammbaa Kunndaa e wuro wiyeteengo Kusaanaar e diiwaan mum e gardagol Ceerno Alfaa Jallo gonanɗo toon Ceerno en. Hitaande kala arde ɗoo e Madiina Gunaas ngam salminde e weeɗnaade moƴƴere Alla ndee. Sabu eɗen nganndi Rewɓe koko kaɗaa arde Daakaa ko ɗuum saabii kamɓe ɓe mbatti waɗde jiyaara denndinɗo Rewɓe diiwaan oo kala. Hitaande fof laawol gootol. Ko ɓeen ngari ɗoo e Madiina Gunaas ñande Altine 22 Deesaambre hikka koɓe 484 tawimeeɗaani fodde nii. Ceerno jooɗodiima e maɓɓe caggal nde Takkusaan juulaaɗo Caali Ceerno ɗoo ɓe njantii laawol maɓɓe ko arde salminde e juuraade e yiide koɓe mbaɗa koo ɓeydaare na hen e banngeeji kala. Ceerno weltiima no feewi e gaaraangal maɓɓe owasiyiiɓe tinnaade e diine oo no feewi haa teenti e jokkere enɗam e gonndigal moƴƴal caggal ɗuum ko toppitaade wirdu Sheekanaa Aamadu Tijjaani nduu Radiyallaahu Taalaa Anhu nde tawnoo ko ɓural mawngal woni heen ko dañal aduna e laakara. Kisa caggal juulegol furo ɓe nduttitii wondude e weltaare mawnde.Yoo Alla jaɓ Jiyaara oo hawridina en mo wuuri. Alhajji Abuu Njaay Madiina Gunaas 23 Deesaabur 2014


Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
Adama DIA | 01/04/2019 | 22605 vues
video
Adama DIA | 22/01/2019 | 36543 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 36747 vues
video
| 08/05/2018 | 86935 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 78776 vues


bibie
affiche dingiral fulbe
bordeaux