dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !njillu ceerno


Rédigé le Samedi 12 Mars 2016 à 01:41 | Lu 479 fois | 0 commentaire(s)


Jam mbaalɗon banndiraaɓe Hanki Alkamisa 10 Mbooy hitaande 2016 Ceerno Alh. Aamadu Tijjaani Bah kaliifa tedduɗo mo Madiina Gunaas immiima Dakaar laamorgo leydi Senegaal tiindaade Wuro Soogi ngam hawroyde e udditgol jumaa mahaaɗo to leegal Moderne. O immii Dakaar kanko e sete makko ko hedde waktuuji 13 taw ina pawi hojomaaji 40 tawi ko e laana ndiwoowa laana kaa jippii Ayrapoor Wuro Soogi ko waktuuji 14 pawɗi hojomaaji 45 Sete oo fof e ngol laawol ari ko e Laana ndiwoowa Tawaama ɗoo e Wuro Soogi noon jaɓɓungal keewngal yimɓe immoraade e Fuuta oo e Ɓunndu ferlo haa e diiwaan oo kala ko ɗoo o ñalli hanki Caggal Geeƴe noon bismaango ngoo waɗaa e konngol Ceerno Siraaji mo Ceerno Aamadu Sammba Bah to Cikkitte kolluɗo weltaare e innde dental ngal ko noon e ƴettii ɗoon konngol Sarif Baabooy Haydara mo Sarif Abba Caankon kolluɗo hannde lislaam oo fof ko Ceerno bismotoo kala golloowo heen ko kanko wallata ko noon Alla waɗi. Hikka noon Dental ngal ina wondi e weltaare mawnde sabu Ceerno ina ardi e miñum ballodiiɗo mum Ceerno Abdul Ajiij Ceerno Wuro sooginaaɓe e denndaangal banndiraaɓe kollii heen weltaare mumen no feewi. Ko hannde Aljumaa 11 Mbooy woni uddital Jumaa oo hannde oo nokku oo ina heewi dag yimɓe immoriiɓe e nokkuuji ceertuɗi. So jumaa oo juulaama noon o waaltatɗoo haa janngo subaka odawa tiindaade Ngijilon ngam hawroyde e Jiyaara oo Altine o arta ɗoo e Wuro Soogi Talaata oo o ƴetta Laana ndiwoowa tiindaade Tammbaa on njaraama. Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


<Partager ce site
journée culturelle dingiral fulbe
JOURNÉE CULTURELLE DE L'OUTRE-MER À L'AFRIQUE
dingiral fulbe tv
bordeaux
mokobé
affiche dingiral fulbe

video
Adama DIA | 22/01/2019 | 12029 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 12212 vues
video
| 08/05/2018 | 62441 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 75555 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 70865 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 70182 vues