dingiral fulbe
dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.

Vidéo à la Une
Sakke Macky SALL
Publié par duddulel le 12/11/2019 à 21:44 | 0 Commentaire


Mballen ɗemngal pulaar

14/11/2019 - Jaalal Leñol Ba

RTS

14/11/2019 - Binndo Biɗto

NDEENKA FINAA TAWAA

14/11/2019 - Binndo Biɗto

Ko Mali koo ɓurtii

13/11/2019 - Binndo Biɗto

Debati- Gorko e nder Senegaal

11/11/2019 - Binndo Biɗto

Inscription à la newsletter

njillu Ceerno Alhajji Aamadu Tijjaani Bah


Rédigé le Dimanche 18 Janvier 2015 à 13:36 | Lu 896 fois | 0 commentaire(s)


Ceerno Alhajji Aamadu Tijjaani Bah kaliifa tedduɗo mo Madiina Gunaas immiima e ɗanle mum lislaam ganndaaɗe goowɗe ɗee. Ko ñande Alkamisa ooɗoo jawtuɗo 15 Janwiyee o immii Madiina Gunaasa ko adii omo yalta wuro ngoo ɗo Jumaa mawka ɗoo owaɗii ɗoon yeewtere mawnde yeewtere mbayniigu e anndinde dental ngal omo yaha owaɗi no Ceerno Mawɗo waɗatnoo so wiide mbiɗeni yaha kala ko ngollumi toon ko enen ndenndi ononne kay kalaa ko ngolluɗon gaay ko enen ndenndi caggal ɗuum owasiyii ɓeydaade tinnaade e diine oo no moƴƴi siftoree ko wuro fergo tinnee e ɗuum no feewi e ɓeydaade wattude hakkillaaji ɗii e juulde jamaa mawka ɗoo so wonaa mo ngantu falii juula e jamaaji leeɗe ɗee. Caggal ɗuum o wasiyii e jokkere enɗam e muñondiral ballondiral gonndigal sabi Alla e Nelaaɗo mum s a s. Ɗoon e jonnde hee o gasniri yeewtere makko ko yoo dental ngal anndu Jiyaara baɗoowo to Madiina Alhajji Aali mo Seydi Alhajji Aali Caam waɗantee ko 15 feebriyee yoo Juulɓe ɓee mbattu heen hakkille no moƴƴi. Immaade e jonnde hee ko juuroyaade Rawda Jiyaaɗo Alla oo woni Sheek Siraajiddiin Sheek Alhajji Muhammadu Saydu Bah yoo weleede Alla won e makko. O yalti Jumaa kaa Welooji Motooji e Otooji ndewi e Oto makko haa Saniyya keɓi duwaaw nduttitii ina mbiya to les yoo Alla waɗ jaañnje aamiina. O dartiima seeɗa Madiina Tuwaat e Gulummbu taw aɓe njaɓɓii oɓenni Tammbaa ko ɗoon o waali ñande heen. Aljumaa 16 o dawi Tammbaa engol orewi ko les nde tawnoo o wayrii rewde les saabii gure ɗee kala ina ngondi e weltaare e yidde yiidemo fof en njalti e dow laawol hee Siñcu Malem Kusaanaar Kupentuum Faas Gunaas Kungel ɗee gure fof tawaa ko e dow laawol hee o duwanooɓe o ɓenna ñaltaa ñande heen ko Kafrin Dental Kafrin tawaa ko ina njaɓɓii gila naataaka wuro ngoo haa galle Ceerno tawaa kadi dental ngal ina sabbii e juulgol Jumaa sabu weeɗnaade o juulna Jumaa oo. Ko ɗoon owoni ñande heen haa caggal Takkusaan ko adii omo yalta wuro ngoo o salminoyi gooto e mawɓe dental ngal ina ɗoon tawi ɓanndu nduu welaani ina Wiyee Alhajji Sheek Umaar Soh nde o immii ɗoon o hirndi faade Kawlak gila naatirde Kawlak ɓe tawaa dental ngal wondude e Otooji keewɗi fayaa galle Ceerno ko ɗoon waalaa ñande heen. Aset 17 o dawiɗoon faade Mbuur ko Ganndigal wuro ngo woɗɗaani Mbuur no feewi tawaa Ceerno Sheek Baro e Ceerno Siidi Ahmed Baro eko heewi e dental ngal ina njaɓɓii yahaa haa faandaa galle Ceerno tawaa jomen koyɗe ina ndarii ngardii Oto Ceerno ina Inna Alla haato galle Ceerno too. Addimo e Mbuur jooni ko hawrude e Jiyaara baɗoowo hitaande kala taw ina waɗaneemo Ceerno Mansuur Baro yoo weleede Alla won e makko. Jiyaaro oo noon fuɗɗiima gila Aset Ceerno wasiyiima kala garɗo Jiyaara oo yoo tinno e Salaatul Faatihi e dewe Alla no moƴƴi baraaji ɗii waɗee hadiya Nelaaɗo Alla sas. Alet oo noon woni Duwaaw oo maa en ngartu heen.
 Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji

........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
duddulel | 12/11/2019 | 590 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 585 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 578 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 578 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 424 vues
video
duddulel | 11/11/2019 | 521 vues

........................................................


bamɗi sare woyndu
katante leniol
Trees