dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !
Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

Vidéo à la Une
iptv
Publié par Adama DIA le 29/08/2019 à 00:58

Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

jillu Ceerno Koldaa wonii weltaare mawnde


Rédigé le Vendredi 20 Février 2015 à 15:15 | Lu 503 fois | 0 commentaire(s)


jillu Ceerno Koldaa wonii weltaare mawnde.
Ina jokki njillu diine Lislaam e jokkere enɗam ngu woni e waɗde e diiwaan Koldaa Ceerno Alhajji Aamadu Tijjaani Bah Kaliifa tedduɗo mo Madiina Gunaas. Ko Altine 16 lewru nduu o immii Madiina Seydi Alhajji Aali kono hade makko yaltude wuro ngoo beetawe oo o yehii Genaale sabu juuroyaade leliiɓe toon ɓee kam e duwanaadeɓe. Caggal juulegol Tiisbaar o waɗdi e Rewɓe ɓee Batu o siftini diine oo kam e tijjaaniya oo e fergo ngoo owasiyiiɓetiinnaade e jokkere enɗam hakkunde maɓɓe e wondude gondigal moƴƴal. Ceerno Aliw Caam hollii weltaare mum no feewi e garaangal Ceerno hee o wasiyii Dental ngal yoo tinno naŋnga ɗo nanngiɗoo waasa woppude sabu gilli Ceerno peeñɗi faade e maɓɓe haa teenti e gilli makko e ɓesngu Seydi Alhajji Aali Caam owii yoɓe tinno e kawral e wonde gootum ngona e yamiroore Ceerno sabu fuunti alaa heen to aduna saka noon to Laakara. Caggal juulegol Takkusaan ko Juuraade jiyaaɗo Alla oo woni Seydi Alhajji Aali Caam yoo weleede Alla won e makko Caggal ɗuum hirndaaɗoon tawi hiirii seeɗa raaŋanaa kp Koldaa kono tawa Wuro ine wiyee Baayaa ina jaɓɓii e dow laawol hee o duwaniiɓe o ɓenni. Yettaa ɗoo e Koldaa tawaa wuro ngoo e Gardagol Ceerno Haamiidu Jah Mawɗo dental ngal ina njaɓɓii e keewal e Peewal Kisa ko ɗoo o waali.
So tawii en ciftinii seeɗa ɗoo ko wuro Ceerno Sabu Ceerno Alhajji Muhammadu Saydu Bah yo weleede Alla won e makko nde o immotoo Fuuta arde e oo diiwaan ko arde ɗoo e Koldaa sabu yettaade mawniiko ina wonnoo ɗoo ina wiyee Ceerno Umaar Tuure ɗuum woni sabaabu jettagoml makko Madiina Seydi Alhajji Aali kadi ko ɗoo o fottunoo e Ceerno makko Ceerno Ahmadu Baro Yoo weleede Alla won e maɓɓe. Oon ɗoon Ceerno Umaar Tuure noon woni Baaba mum Maama Aysata Tuure Yummum Ceerno Alhajji Aamadu Tijjaani Bah ɗuum tan ina waawi saabaade jeyegol makko ɗoo kono kadi Kanko Ceerno ko ɗoo yii Aduna e Puɗfuɗe hitaande 1936 waɗde o arti koɗoo jeyaa. Wuro Koldaa ngoo kadi waɗiinoon hollii ɗum gila e jaɓɓungal ngal haa e bismaango ngoo. hannde omonɗoo e Koldaa wiyanoo ko Hannde Laana kaa arata kono ɗuum ina ɗeɓi firtaade ina ɗaminaa ko janngo o immotooɗoo e Laana ndiwoowa ruttaade Dakaar no way fof humpataa on so Alla jaɓii. On njaaraama Alhajji Abuu Njaay Koldaa 17 /02 2015 Ñallen e jam.Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
Adama DIA | 10/09/2019 | 1804 vues
video
Adama DIA | 29/08/2019 | 4513 vues
video
Adama DIA | 01/04/2019 | 35368 vues
video
Adama DIA | 22/01/2019 | 49263 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 49485 vues
video
| 08/05/2018 | 95207 vues


aissata diallo
jofnde
bordeaux