dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !
iptv

29/08/2019 - Adama DIA

Seppo FULBE to Paris 30-03-2019

01/04/2019 - Adama DIA

Hiirde Demba Ndiaye Ndillaan

22/01/2019 - Adama DIA

Vidéo à la Une
iptv
Publié par Adama DIA le 29/08/2019 à 00:58

iptv

29/08/2019 - Adama DIA

Seppo FULBE to Paris 30-03-2019

01/04/2019 - Adama DIA

Hiirde Demba Ndiaye Ndillaan

22/01/2019 - Adama DIA


........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
Adama DIA | 10/09/2019 | 1804 vues
video
Adama DIA | 29/08/2019 | 4513 vues
video
Adama DIA | 01/04/2019 | 35368 vues
video
Adama DIA | 22/01/2019 | 49263 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 49485 vues
video
| 08/05/2018 | 95207 vues


cammeeje
Aiacciu at dusk
Pin