Liste de liens

so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. .....................................................
..............
...

cumu muusɗo to haalirde Daakaa fm


Rédigé le Lundi 14 Août 2017 à 22:03 | Lu 185 fois | 0 commentaire(s)


Kumpital Daakaafm
E jamma ooɗoo beetɗo Alet 13 Uut 2017 Saanga 3h jamma Ko Cumu muusɗo waɗi e Saaktirde Daakaafm Madiina Gunaas haa denndaangal ko wonnoo heen e kaɓirɗe bonii hay huunde heddaaki. Anndaakam ko woni sabaabu jeynge ngee kono kam muusii no feewii. 

Oɗon ñaagaa duwaawa nde Alla lomtinta. 
Alh. Abuu Njaay Funeere Kumpital Hooreejo Daakaafm.Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji

........................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


Partager ce site
Adama DIA | 05/12/2017 | 818 vues
Adama DIA | 12/10/2017 | 7724 vues
Adama DIA | 10/10/2017 | 6345 vues
Adama DIA | 03/10/2017 | 5597 vues
Adama DIA | 20/08/2017 | 1744 vues
Adama DIA | 19/08/2017 | 1661 vues