dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !cumu muusɗo to haalirde Daakaa fm


Rédigé le Lundi 14 Août 2017 à 22:03 | Lu 241 fois | 0 commentaire(s)


Kumpital Daakaafm
E jamma ooɗoo beetɗo Alet 13 Uut 2017 Saanga 3h jamma Ko Cumu muusɗo waɗi e Saaktirde Daakaafm Madiina Gunaas haa denndaangal ko wonnoo heen e kaɓirɗe bonii hay huunde heddaaki. Anndaakam ko woni sabaabu jeynge ngee kono kam muusii no feewii. 

Oɗon ñaagaa duwaawa nde Alla lomtinta. 
Alh. Abuu Njaay Funeere Kumpital Hooreejo Daakaafm.Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


<Partager ce site
journée culturelle dingiral fulbe
JOURNÉE CULTURELLE DE L'OUTRE-MER À L'AFRIQUE
dingiral fulbe tv
bordeaux
mokobé
affiche dingiral fulbe

video
| 08/05/2018 | 50004 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 62729 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 63387 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 70152 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11624 vues
video
Adama DIA | 12/10/2017 | 10302 vues