dingiral fulbe
dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.

Vidéo à la Une
Sakke Macky SALL
Publié par duddulel le 12/11/2019 à 21:44 | 0 Commentaire


Mballen ɗemngal pulaar

14/11/2019 - Jaalal Leñol Ba

RTS

14/11/2019 - Binndo Biɗto

NDEENKA FINAA TAWAA

14/11/2019 - Binndo Biɗto

Ko Mali koo ɓurtii

13/11/2019 - Binndo Biɗto

Debati- Gorko e nder Senegaal

11/11/2019 - Binndo Biɗto

Inscription à la newsletter

Wasiya


Rédigé le Dimanche 9 Avril 2017 à 14:39 | Lu 368 fois | 0 commentaire(s)

Dawuuda S NGONNGOCaggal salminde e juuraade, ko ñaagaade yaafuya. 
Mboɗo yiɗi wasiyaade hooram e wasiyaade banndam en, kala ko eɗen ngolla, yo en ngardin miijo. 
Hoto "Kaari " juum, enenne kadi njuumen. 
Hannde so gooto e men taatiima, hade won'de minitaaji ɗiɗi tawata ko fotooje mum e filmooji mum cariima e Facebook haa e gurupaaji watsap. 
Heen sahaa nii haa cikkaa, yimɓe ɓee ina keppunoo ko o dañata oo musiiba. 
Heen sahaa goram tawa neɗɗo oo ko neɗɗo dariiɗo, cirŋinaniiɗo leñol ngol. 
Hay gooto anndaa no o wuurdi kanko e ɓesngu makko e haajuuji makko.

O hoynee, o jalkitee, o nuskee, o ustee.

Haa nii njejjiten ko ganndo gooto wiynoo koo. 
« Aan neɗɗo, sinno yimɓe ɓee fof nganndatno e maa ko ngannduɗaa e hoore maa koo, so a ɗomɗii hay gooto yarnataama »
Neɗɗo fof ina jogii ella mum birniiɗo.

Wasiya oo ko yo en tinnondir, ñamlondiren ko moƴƴi. 
Internet nana bonnana en diine men, nana bonna suturo mo njoginoɗen. 
Gooto fof yoo miijo hoore mum, miijoo kadi ko ɓesɗo. 
So a miijiima aybin'de bannde. 
Miijoɗaa, mbiyaa sinno ko ɓiyam wonnoo, sinno ko jom suudam, sinno ko jom galle am. 
Kadi Allah ɓuri yidde e yimɓe fof ko jom suturo. 
Yoo Allah wallu en e ɗuum. 
O hisna en kadi e bone seyɗaani.
Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji

........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
duddulel | 12/11/2019 | 590 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 585 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 578 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 578 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 424 vues
video
duddulel | 11/11/2019 | 521 vues

........................................................


cammeeje
Bunifaziu
aissata diallo