dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !
Seppo FULBE to Paris 30-03-2019

01/04/2019 - Adama DIA

Hiirde Demba Ndiaye Ndillaan

22/01/2019 - Adama DIA

yeewtere Tijjaani Aan

12/03/2018 - Adama DIA

hiirde Mamoudou DIOL

25/02/2018 - Adama DIA

Vidéo à la Une
Seppo FULBE to Paris 30-03-2019
Publié par Adama DIA le 01/04/2019 à 12:05

Seppo FULBE to Paris 30-03-2019

01/04/2019 - Adama DIA

Hiirde Demba Ndiaye Ndillaan

22/01/2019 - Adama DIA

yeewtere Tijjaani Aan

12/03/2018 - Adama DIA

hiirde Mamoudou DIOL

25/02/2018 - Adama DIA

Ustaare leñol


Rédigé le Samedi 14 Mai 2016 à 00:39 | Lu 9381 fois | 0 commentaire(s)

Lama Binta SECK mo diɗɗal yela hawrii e lajal hannde subaka 13-05-2016


Dingiral Fulbe neldii duwaaw ɓesngu.Yoo ALLAH yurmo yaafoo mo waɗa toon fooftorde makkoNaalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
Adama DIA | 01/04/2019 | 29978 vues
video
Adama DIA | 22/01/2019 | 43883 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 44098 vues
video
| 08/05/2018 | 94274 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 79416 vues


murtooki e jabbuwal
logo radio dingiral fulbe
bibie