dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !
Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

Vidéo à la Une
Seppo FULBE to Paris 30-03-2019
Publié par Adama DIA le 01/04/2019 à 12:05

Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

TEENI-HORII-HAƁƁITI-ƁEYDI?


Rédigé le Jeudi 23 Juin 2016 à 23:23 | Lu 243 fois | 0 commentaire(s)

Aamadu M CAAM


TEENI-HORII-HAƁƁITI-ƁEYDI?

HANNDE HAALDI DIINE E PULAAR MEHO NA HARMU TIFAAGAN, WALLA AÑA TAN?

WALLA SEERENƁE HAALPULAAR EN NGONNDI
WAASDE GOOŊƊINDE GANNDAL SEERNƁE JOLFUƁE HAA JOONI?

NGAM MI YIYII HAY TO ƁURI WOƊƊUDE E NOKKUUJI HAAL-PULAAR EN:

CUKKON (LOOÑLOOÑƊI), SO DIINE NA HAALEE KO MAA NANTINEE E ƊEMNGAL WOLOF ELLEE
JOLFUƁE NGALAA ANNDUƁE, NGALAA WALIYAAƁE, WALLAƁE WALLA KO YAWDI GANNDAL MUM EN?

ƁE NANTINTAA E SARAKULLEERE, JOOLAARE, SAPAROORE, NANTITEE TAN KO WOLOF...

NGANNDEE NOON JOLFUƁE NGONAA MAJJIƁE NGAM:

ƁESNGU CHIEKH AHMAD BAMMBA KO WOLOF
KAALATA.

*ƁESNGU ALHAJJI MAALIK KO WOLOF HAALATA,

ƁESNGU CHEIKH BAAY ÑAS KO WOLOF HAALATA.

ƁESNGU LIMAAM MAHDII LAAY, KO WOLOF HAALATA....

Laaɓndal ko seernaaɓe haal puaar ɓuri anndude walla ɓe ɓuri ko laaɓde deedi, walla ko ɗum huunde waɗɗiinde e maɓɓe kamɓe tan?

*ÑEMMBUDE SAƊAANI NO FUƊƊUDE!

*LEÑOL FULƁE NATTII WONDE JUULƁE? 
*HANTI FULƁE NJONAAMA GANNDAL? 
*KO WAASDE YONEEDE ANNDUƁE JOLFUƁE?


Aamadu M CAAM
Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
Adama DIA | 01/04/2019 | 21808 vues
video
Adama DIA | 22/01/2019 | 35746 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 35948 vues
video
| 08/05/2018 | 86138 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 78711 vues


daawuuda
Bunifaziu
Ciel !