dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !TEENI-HORII-HAƁƁITI-ƁEYDI?


Rédigé le Jeudi 23 Juin 2016 à 23:23 | Lu 242 fois | 0 commentaire(s)

Aamadu M CAAM


TEENI-HORII-HAƁƁITI-ƁEYDI?

HANNDE HAALDI DIINE E PULAAR MEHO NA HARMU TIFAAGAN, WALLA AÑA TAN?

WALLA SEERENƁE HAALPULAAR EN NGONNDI
WAASDE GOOŊƊINDE GANNDAL SEERNƁE JOLFUƁE HAA JOONI?

NGAM MI YIYII HAY TO ƁURI WOƊƊUDE E NOKKUUJI HAAL-PULAAR EN:

CUKKON (LOOÑLOOÑƊI), SO DIINE NA HAALEE KO MAA NANTINEE E ƊEMNGAL WOLOF ELLEE
JOLFUƁE NGALAA ANNDUƁE, NGALAA WALIYAAƁE, WALLAƁE WALLA KO YAWDI GANNDAL MUM EN?

ƁE NANTINTAA E SARAKULLEERE, JOOLAARE, SAPAROORE, NANTITEE TAN KO WOLOF...

NGANNDEE NOON JOLFUƁE NGONAA MAJJIƁE NGAM:

ƁESNGU CHIEKH AHMAD BAMMBA KO WOLOF
KAALATA.

*ƁESNGU ALHAJJI MAALIK KO WOLOF HAALATA,

ƁESNGU CHEIKH BAAY ÑAS KO WOLOF HAALATA.

ƁESNGU LIMAAM MAHDII LAAY, KO WOLOF HAALATA....

Laaɓndal ko seernaaɓe haal puaar ɓuri anndude walla ɓe ɓuri ko laaɓde deedi, walla ko ɗum huunde waɗɗiinde e maɓɓe kamɓe tan?

*ÑEMMBUDE SAƊAANI NO FUƊƊUDE!

*LEÑOL FULƁE NATTII WONDE JUULƁE? 
*HANTI FULƁE NJONAAMA GANNDAL? 
*KO WAASDE YONEEDE ANNDUƁE JOLFUƁE?


Aamadu M CAAM
Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


<Partager ce site
journée culturelle dingiral fulbe
JOURNÉE CULTURELLE DE L'OUTRE-MER À L'AFRIQUE
dingiral fulbe tv
bordeaux
mokobé
affiche dingiral fulbe

video
Adama DIA | 22/01/2019 | 13045 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 13234 vues
video
| 08/05/2018 | 63452 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 76599 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 70867 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 70184 vues