Liste de liens

so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. .....................................................
..............
...

TEENI-HORII-HAƁƁITI-ƁEYDI?


Rédigé le Jeudi 23 Juin 2016 à 23:23 | Lu 207 fois | 0 commentaire(s)

Aamadu M CAAM


TEENI-HORII-HAƁƁITI-ƁEYDI?

HANNDE HAALDI DIINE E PULAAR MEHO NA HARMU TIFAAGAN, WALLA AÑA TAN?

WALLA SEERENƁE HAALPULAAR EN NGONNDI
WAASDE GOOŊƊINDE GANNDAL SEERNƁE JOLFUƁE HAA JOONI?

NGAM MI YIYII HAY TO ƁURI WOƊƊUDE E NOKKUUJI HAAL-PULAAR EN:

CUKKON (LOOÑLOOÑƊI), SO DIINE NA HAALEE KO MAA NANTINEE E ƊEMNGAL WOLOF ELLEE
JOLFUƁE NGALAA ANNDUƁE, NGALAA WALIYAAƁE, WALLAƁE WALLA KO YAWDI GANNDAL MUM EN?

ƁE NANTINTAA E SARAKULLEERE, JOOLAARE, SAPAROORE, NANTITEE TAN KO WOLOF...

NGANNDEE NOON JOLFUƁE NGONAA MAJJIƁE NGAM:

ƁESNGU CHIEKH AHMAD BAMMBA KO WOLOF
KAALATA.

*ƁESNGU ALHAJJI MAALIK KO WOLOF HAALATA,

ƁESNGU CHEIKH BAAY ÑAS KO WOLOF HAALATA.

ƁESNGU LIMAAM MAHDII LAAY, KO WOLOF HAALATA....

Laaɓndal ko seernaaɓe haal puaar ɓuri anndude walla ɓe ɓuri ko laaɓde deedi, walla ko ɗum huunde waɗɗiinde e maɓɓe kamɓe tan?

*ÑEMMBUDE SAƊAANI NO FUƊƊUDE!

*LEÑOL FULƁE NATTII WONDE JUULƁE? 
*HANTI FULƁE NJONAAMA GANNDAL? 
*KO WAASDE YONEEDE ANNDUƁE JOLFUƁE?


Aamadu M CAAM
Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji

........................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


Partager ce site
Adama DIA | 07/01/2018 | 8376 vues
Adama DIA | 05/12/2017 | 11445 vues
Adama DIA | 12/10/2017 | 10056 vues
Adama DIA | 10/10/2017 | 8615 vues
Adama DIA | 03/10/2017 | 5657 vues
Adama DIA | 20/08/2017 | 1944 vues