dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.

Vidéo à la Une
yeewtere Abdul Malal JOOP e Fuuta media tv
Publié par duddulel le 06/01/2020 à 00:07 | 0 Commentaire


dingire

14/01/2020 - Binndo Biɗto

Sadio MANE ballon d'or

07/01/2020 - duddulel

Inscription à la newsletter


TAƳRE MBAKKEE


Rédigé le Vendredi 29 Novembre 2019 à 11:00 | Lu 2279 fois | 0 commentaire(s)


Ñande naasaande 28 jolal 2019 ngaynaaka leydi senegaal wakkaniima falnde  mbakkee e wuro mum kayel diiri aynaaɓe e senngo jurbel. Saabii wuum ko nootoyaade ñalaande fiɓondiraande e kala hitaande hakkunde laamu senegaal e hinnde aynaaɓe leydimum, e gardagol hoyreejo leydi ndi, sabu ɗuum ko jeytaa e toɓɓe pattamlame leydi ndi, ko ko naattinaa e ginol golle leydi ndi, ngam majjum wonnoode koyɗol keyniiɗo leydi senegaal hannde o hono tedduɗo cuɓaaɗo Makki SAL .

Ñalaande nde noon siynaa ko e kalifaande jaagorgal kalfinaangal ngaynaaka e denndaangal nehngo jawdi ndariindi leydi senegaal hono Sammba Njoobeen ka Ñalaande nde sooynaani jikke noddondirnooɓe ɓe fof ngarii ngardii, pewje lelnaama ngam riiɗtude kala leeltal. Jogiiɓe daaɗe aynaaɓe ɓe kaalii kono ɓe kaaldaani nelal aynaaɓe ɓe sabu tonngol kojome(hojomaaji), so tawiino ko ñale ko sooɓa hokkitee  ɓiroowo ara ɓira kosam ɗam  ɓe mbaɗaa! gooto e jogiiɓe daande aynaaɓe ɓe mo mi jaggaani innde mum umminiino konngol keewngol barke(nafoore); yo aynaaɓe mbaɗtu ñamleede ko coodi nguura nayi , ɗaktu nde nayi ngofotoo nde, nono noon goɗɗo e jogiiɓe daande aynaaɓe ɓe tee ɓurɗo ɓadaade hoyreejo leydi e jaagral ngal hono Aliw demuru , haala mum ɗesi riiwtude kaan ɗoon haala, Aliw wiyi ko president kay ɗaɗii ko ɓuri ɗuuum sabu o rokkii aynaaɓe.

Ko goonga dokkal na moƴƴi kono noon waɗtude ñaleede e saanega demminaare saande lewru mbooyeeu duujal e korse, joom nagge natta booynaade(wantirde) nagge mum 80% so nayi morsii yiiya nagge hakke mum, ɗuum ko e hoyre pewje ɓamtaare jeyaa ngoon miijo fotnoo ko doolneede semmbinee yottinee jaggal ngaynaaka ka ,kayitol mum fawee e taabal mawɗo leydi ndi , sabu kala ko  jaɓani en hannde ko ɗo leydi ɗum heddotoo leydi ndi naftoroo ɗum. Ina jeyaa e ko ɓamtata leydi; ɓadiiɓe presdent mbaasa wayde e president no avocat wayi e neɗɗo mum ni, kala no haajuuji yimɓe ɓe kumtorii ko noon doondngal president hoybirta, kala kadi no haajuuji yimɓe ɓe kumorii ko noon ko president roondii ko teddirta, ko ɗuum njiyaa yoga e laamiiɓe leyɗe teddiree haa ndootoo mbaɗta daasde haa ɓooya lelna njaha.   
 Idriisa ka binndo-biɗto                                                                                         Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | Renndo e Kabaruuji | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
duddulel | 06/01/2020 | 3059 vues
video
duddulel | 05/01/2020 | 2796 vues
video
duddulel | 02/01/2020 | 2471 vues
video
duddulel | 02/01/2020 | 1545 vues
video
duddulel | 31/12/2019 | 1546 vues
video
duddulel | 27/12/2019 | 2008 vues

........................................................Suivez-nous / Abbo min
Facebook
App Store
Twitter
YouTube

murtooki e jabbuwal
journée culturelle dingiral fulbe
aissata diallo
google.com, pub-7893449040461294, DIRECT, f08c47fec0942fa0