Liste de liens

so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. .....................................................
..............
...

Sunaare to radio Mauritanie


Rédigé le Mercredi 7 Juin 2017 à 15:09 | Lu 403 fois | 0 commentaire(s)


Rajo Moritani waasii gootal e jaale. Darinoongal nde darnde weeɓaani. Perɗo laawol, woni tiimtorgal jaayndeyankooɓe. Alhajji Aamadu Tijjaani Baal hootii saare goonga. O hootii nde hay gooto humpaaka mo, sabu ko o daaroggal. Kaalirɗe cuniima, sabu ko gootal e jaale mum caami. Yoo Allah yurmo yaafoomo. En nduwaniima ɓesngu makko fof, gila e ɓiɗɗo haa e almuudo. Kuɗol Dawuuda S Ndonngo
Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji

........................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


Partager ce site
Adama DIA | 07/01/2018 | 2753 vues
Adama DIA | 05/12/2017 | 8611 vues
Adama DIA | 12/10/2017 | 10010 vues
Adama DIA | 10/10/2017 | 8597 vues
Adama DIA | 03/10/2017 | 5630 vues
Adama DIA | 20/08/2017 | 1778 vues