dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !RAJOOJI SENEGAAL.


Rédigé le Samedi 14 Janvier 2017 à 20:52 | Lu 588 fois | 0 commentaire(s)


 

Sinno wonaano ko rajo fulɓe ngoo fuɗɗii waɗde koo, maa fulɓe konnjotono konnjoñnjorol to bannge takamme kumpital e jirwinaasoyoŋ!

Hannde rajo-teleeji ɗi fulɓe njeyi na keewi e senegaal, kono hannde, fuɗɗii honnjitde fulɓe tan ko rajo Aali Malal Jallo ngoo!

Hannde ellee fulɓe ko haɗaaɓe haalde ɗemngal pulaar ngam; gila e annduɓe haa e ellee ɓee, sikketeeɓe ko dañɓe, tawi ko dañaaɓe... Goote heen kala sikkata ko so pulaar haalaama e siyaare mum, rajo mum, galle mum, ko jaasre, ko nuskeende, ko ustasre...

Miin miɗo yooɗaa rajo tele Walfajiri! 
Sud fm, rts, ɗiin rajooji kollii fulɓe,

Jiɗɗo aljanna, juulat, jiɗɗo jaaroore, soodat, jiɗɗo raay mawngu sudda!

E oon bannge noon njettoor mawɗo na hoota to Aali Malal Jallo, puɗɗiiɗo yeewtude renndo fulɓe e momtande ɗum en gonɗi mum en.

Wonaa nii en ngalaa rajooji e teleeji ɗi pot-ɗen feññinde pine men, ko oɗon paama tan, so mbaroodi yarii kodde, bone mum fuuyii? 
So dowriŋke, mo finaani naatii teeru, hanti, aɗa faama tan....

Banndam en, miin miɗo yiɗiri Siidi Lamin Ñas, gooŋɗinde hoore mum to bannge jaggude e gollanaade Lislasm e ɗemngal wolof!

Ko e ndeen darnde e ngaal jaɓɓal, hannde 90%
e mejaaji (des medias) senegaal ndewi to bannge diine e kumpital!

Ko ɗuum saabii hannde, so gando diine na haala ko yowitii e ƴaro toon to wuro na wiyee to na wiyee KOYHOYLAL, so nantinaaka e ɗemngal wolof, firti ko Alla huɗii kaan haala!

Rajo ngo Senegaal fof renndi, ko jolfuɓe njeyi. 
Rajo ngo pullo pinɗo jeyi, ko jolfe njeyi. 
Rajo naalaŋke mawɗo ko jolfe njeyi.

Maggal, Mawluud, Ziyaar, ball, show fof ko jolfe

Hannde fulɓe njeytan ko ngaddee hadaay sariif, Gollaade haa warña, woppude golleeji, ngabbo
Ganndo mo tinaani ɗum en!

Wiyaama noon haal pulaar en ko huɗaaɓe?
Hiiiiiii! Hay so kuɗdi alaa heen ne dey kam, duwaaw oo fooraa!

YOO ALLA ADDU ANNDUƁE ROKKAAƁE.
kuɗol AAMADU MOKTAAR CAAM
Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................

video
| 08/05/2018 | 36307 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 48847 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 49814 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 58158 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11581 vues
video
Adama DIA | 12/10/2017 | 10269 vues