Liste de liens

so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. .....................................................
..............
...

PULAAR E NDER SENEGAAL.


Rédigé le Vendredi 11 Novembre 2016 à 18:20 | Lu 385 fois | 0 commentaire(s)


 

Nder haalirde ngenndi...

So Baaba maa yaltinii ma galle kooce e cuuɗi, huɗo, kunndaaɗi, kannaaɗi, ciyooji, paaɗɗi, ɗi yimɓe noogaas fof e suudu...

Fiɓ e ɓernde maa, Alla na waawi rokkude ma ko ɓuri galle kooce, ɓuri galle saŋe, ɓuri hay ɓalal ɓakke....

Njiɗ-mi wiyde ko:

Nii no fulɓe mbaynoo faaɗeede to bannge haalirde renndaande, ñaagiima, njeliima, njurmikiniima, fof de kaɓaaka, ndukaani, laawaaki, mbaɗaani manif, muñiri Alla...

Hannde Alla yaajnii! 
E dokke Alla ɗe waɗani tuubakooɓe, 
tuubakooɓe ne ndutti Alla teddungal e njettoor:

Hannde rajo e tele njaajii, wullaango e rajo wooto nattirii alaa-e-sago ngam Alla sarii!

Ko gammbo waɗata koo, miijaaki maa meeɗ haarde, heege yaha, wonta haaranduru, gacce lomtoo, wonta bajol!

Hannde rajooji ɗi dow e ɗi les, no mbay jannde ko leydi... Neema arii, gammbo hersii...

Vive ganndal, vive tuubakooɓe e ɗemɗe mum en, ɗemɗe ganndal nafowal, daña-dañee en, heewa renndee en.

NJAAFO-ƊON.
kuɗol Aamadu Moktaar CAAM
Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji

........................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


Partager ce site
Adama DIA | 07/01/2018 | 8479 vues
Adama DIA | 05/12/2017 | 11445 vues
Adama DIA | 12/10/2017 | 10056 vues
Adama DIA | 10/10/2017 | 8615 vues
Adama DIA | 03/10/2017 | 5657 vues
Adama DIA | 20/08/2017 | 1944 vues