dingiral fulbe

Yoolti leñol, itti yeeweende !
Naalaŋkaagal

Kolo SALL abbiima giɗo mum 10/02/2018 | Adama DIA

KO sunaare e baasal wonande Pulaaku fof Kolo Sall hawri e lajal samedi 10 février 2018.yoo Geno yurmo yaafoo mo.

Baru Sammbaaru wirniima 07/01/2018 | Adama DIA

Ko sunaare mawnde wonande pulaagu he maayde bammbaaɗo men,yeewtiyanke men,duysannooɗo fulɓe.ko e jamma samedi fayde dimanche oo rutti he joom makko toon to leydi Mali.Dingiral Fulɓe neldii duwaaw...

Baaba MAAL 23/12/2017 | Adama DIA

Njenaari hooreejo leydi Senegal ko Baaba MAAL teddiniraa.
Tele => koŋ koŋ koŋ. Enternet => Holi oo? Tele = ko miin Tele, aɗa anndi ko addimi wullitaadema yaa jaggu sukaaɓe maa. Enternet => Hee tele seŋto sukaaɓe am ceŋoɗaa leydi. Aɗa jibini galle haa heewi...

holi ɓee ngenndiyankooɓe 30/10/2016 | Adama DIA

ngal natal ko GENO e ballal sammba JAAMANKA.oo jaaraama
yeewtere Hammadi Paate Cillaani MBOOJ ,ko jooni fuɗɗi Yeewtere men fuɗɗiima Ngam heɗaade yeewtere ndee e telefon to, France noddu e : 01 78 90 06 85 Amerik noddu e :  716 748 0767 walla...
source:cridem Essirage - Des artistes mauritaniens ont exprimé leur consternation devant leur privation des cadeaux et gratifications généreusement offerts par le pouvoir aux autres artistes,...

njillu 23/12/2014 | Auu NJAAY

to madiinagunaas Ko aadi Rewɓe jeyaaɓe bannge hirnaange e diiwaan Tammbaa Kunndaa e wuro wiyeteengo Kusaanaar e diiwaan mum e gardagol Ceerno Alfaa Jallo gonanɗo toon Ceerno en. Hitaande kala arde...
1 2


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


<Partager ce site
journée culturelle dingiral fulbe
JOURNÉE CULTURELLE DE L'OUTRE-MER À L'AFRIQUE
dingiral fulbe tv
bordeaux
mokobé
affiche dingiral fulbe

video
Adama DIA | 22/01/2019 | 6404 vues
video
| 08/05/2018 | 56841 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 69808 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 70216 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 70163 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11640 vues