dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !NJUULE MO WUURI


Rédigé le Samedi 18 Juillet 2015 à 14:08 | Lu 215 fois | 0 commentaire(s)


Banndiraabhe yoo Alla ɓuuɓan maayɓe men, O yarloo wuurɓe men, O teddina renndo men...

Yoo Alla sellin ñawɓe, kokka ndaarooɓe, jaaccina ɗanniiɓe...

Yoo Alla yettin paandaale, ñiiɓna baawal, loowa cellal, ɓooyna teddungal hakkunde yontidaabhe...

NJUULEE-MO-WUURI BANNDAM EN!
 
Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


<Partager ce site
journée culturelle dingiral fulbe
JOURNÉE CULTURELLE DE L'OUTRE-MER À L'AFRIQUE
dingiral fulbe tv
bordeaux
mokobé
affiche dingiral fulbe

video
Adama DIA | 22/01/2019 | 6404 vues
video
| 08/05/2018 | 56841 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 69808 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 70216 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 70163 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11640 vues