dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !NJUULE MO WUURI


Rédigé le Samedi 18 Juillet 2015 à 14:08 | Lu 190 fois | 0 commentaire(s)


Banndiraabhe yoo Alla ɓuuɓan maayɓe men, O yarloo wuurɓe men, O teddina renndo men...

Yoo Alla sellin ñawɓe, kokka ndaarooɓe, jaaccina ɗanniiɓe...

Yoo Alla yettin paandaale, ñiiɓna baawal, loowa cellal, ɓooyna teddungal hakkunde yontidaabhe...

NJUULEE-MO-WUURI BANNDAM EN!
 
Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................

video
Adama DIA | 12/03/2018 | 9013 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 11341 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 19698 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11476 vues
video
Adama DIA | 10/10/2017 | 8641 vues
video
Adama DIA | 03/10/2017 | 5690 vues