dingiral fulbe
dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.

Vidéo à la Une
28 jolal to Muritani
Publié par duddulel le 29/11/2019 à 20:11 | 0 Commentaire


58 ɗanniyankooɓe njooliima

05/12/2019 - duddulel

Ñalnde ngaynaaka 2019 Kahel

30/11/2019 - Jaalal Leñol Ba

28 jolal to Muritani

29/11/2019 - duddulel

TAƳRE MBAKKEE

29/11/2019 - Binndo Biɗto

ñalnde ngaynaaka

29/11/2019 - duddulel

Inscription à la newsletter


NJILLU LALLA AJARAA


Rédigé le Mardi 23 Décembre 2014 à 01:32 | Lu 1657 fois | 2 commentaire(s)

to Madiina Gunaas


Ko weltaare mawnde ñalliɗoo e Madiina Gunaas ñande Alkamisa 17 lewru nduu ko sabu jaɓɓaade ɗoo gooto e taaniraaɓe Sheekanaa Ahmadu Tijjaani Radiyallaahu Taalaa anhu gimmiiɗo to Faas e nder leydi Marok. Owiyetee ko Lalla Ajaraa koo ɓii Seydil Qaalii oon ko ɓii Seydi Ahmad oon ko ɓii Seydi Muhammadul Kabiir oon ko ɓii Seydii Basiir oon ko ɓii Seydii Muhammadul Habiib oon ko ɓii Sheekanaa Ahmadu Tijjaani Raduyallaahu Taalaa Anhu. Ko ngolɗoo noon wattimo ɗoo laabi tati ko omo ara ɗoo e Madiina Gunaas Caggal noon jaɓɓeedemo ɗoo ñande Alkamisa ndee kikiiɗe o waali ɗoo subaka Aljumaa oo caggal nde Ceerno waddi e Rewɓe ɓee batu no woowi nii waade e kala subaka Aljumaa wiyetee ko Jaltal caggal jaagol Ceerno a arii salmondirde e Rewɓe ɓee. Oholli alaa fof ko addimo so wonaa yeewnude Ceerno e yidde yiide dental ngal o holli sinno o dañatno laana ina diwa Faas tan jippii ɗoo e Madiina Gunaas ndeen lewru fof o arat sabnu anndudemo ooɗoo nokku ko ceniiɗo cuɓaaɗo omo anndi kadi ko nokku yiɗɓe Sheekanaa Ahmadu Tijjaani R.T.A O wii alaa fof ko addimo sowonaa yidde yiyeede e nokku hee kadi Ceerno ko jiyaaɗo eɓe ceedaniiɗum ko jiyaaɗo Alla moƴƴo lomtiiɗo Sheek Tijjaani lomtungal laaɓngal taw alaa jeddi owii baaɗo noon noon gasataa alaa e sago min keñoo e salminoyde ɗum ekala sahaa yeewtere makko juutii ñande heen haa gite makko ngaalni gonɗi 

o holli sinno ko sago makko taw ko ɗoo e Madiina o hoɗi sabu annoore e gilli Sheek ɗi o yii e jeese yimɓe wuro ngoo owii o yiɗaa waynaade sabu giɗgol e añde wirnoreedemo ɗee jeese jalbuɗe e mutde e yidde Sheekanaa Ahmadu Tijjaani R.T.A O ñaltii ɗoo ñande heen o waali subaka Aset 19 lewru nduu o waynii ko adii omo yalta wuro ngoo o juuroyii Ceerno Mawɗo ɗo Jumaa ɗoo Ceerno e dental ngal nduusimo haa Saniyya o holli weltaare makko o duwii kadi yoo Alla jaabo. Yoo Alla juutnan en nguurndam oo Ceerno loowɗo e men yidde kala ko immii e Sheek Tijjaani o golli haa yiyaa Yoo Alla yoɓ mo moƴƴere.

Kabaaru goɗɗo oo ko yilliima Madiina Gunaas ñande Alet 20 lewru Seriñ Mbay Caam kam woni jaagorɗo kalfinaaɗo Jannde e needi e leydi Senegaal ko Saanga nde waktuuji 10subaka pawi hojomaaji 36 laana makko jippii ɗoo e Madiina Gunaas tawi omo ardi mawɗo ina tawee heen Dipiteeji e mawɓe halfinaaɓe jannde Ŋuraana e Senegaal. Wonnoo sabaabu gargol maɓɓe ɗoo ko aɓe ngeɓɓi laamu nguu ina anniyii nawde kuulal to Suudu sarɗiiji leydi ndii e wallitde duɗe ŋuraana ɗee hade ɗuum noon maa o yilloo e halifaaɓe leydi ndii moni kala hollee adda miijo mum. Jettaol maɓɓe ɗoo caggal jantawol maɓɓe e Ceerno naamnaadeɓe ko heewi Miijo Ceerno kam anndaama goonga yoɓe mballu jannde ndee kono woto ɓe mbaɗ heen sarɗiyeeji ɗi ngannduɗaa jannginooɓe ɓee mbaawaa ɗum dañde kadi duɗe ɗee ngoppee e mbaadi mum mbaasa wayleede. Ɓe mbeltiima no feewi noon e jaɓɓungal ngal kadi ɓe nganndii haaju Ceerno ina e juulɓe ɓee no feewi ɓe ƴettii e makko peeje e miijooji ɗi aɓe mballitoroo e golle ɗee. Caggal juulegol Tiisbaar noon ɓe mbaynitii ɓe nduttii Dakaar. On Njaaraama Alhajji Abuu Njaay Madiina Gunaaas ñande Alet 20 12 2014.
1.Posté par BAROGEL le 27/12/2014 13:58 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Jaaraama Elh. Abuu njaay funeere kumpital

2.Posté par Sileymaani Ba Joom Goonga le 24/03/2017 17:32 (depuis mobile) | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Min mbii Aamiin on jaaraama! Ɓiɗɓe yumma renndaaɓe nguurndam, fotde e fayndaare

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | Renndo e Kabaruuji | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
duddulel | 02/12/2019 | 693 vues
video
duddulel | 26/11/2019 | 2972 vues
video
duddulel | 24/11/2019 | 2413 vues
video
duddulel | 21/11/2019 | 933 vues
video
duddulel | 18/11/2019 | 1223 vues
Renndo e Kabaruuji
duddulel | 16/11/2019 | 1509 vues

........................................................numéro d'écoute dingiral fulbe
Trees
affiche dingiral fulbe
google.com, pub-7893449040461294, DIRECT, f08c47fec0942fa0