dingiral fulbe
dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.

Vidéo à la Une
28 jolal to Muritani
Publié par duddulel le 29/11/2019 à 20:11 | 0 Commentaire


KOLTU E WEEYO

13/12/2019 - Binndo Biɗto

NEƊƊO FOF KO IWDI NEƊƊO

09/12/2019 - Binndo Biɗto

FUUTA REWO E WORGO MAAYO MUM

05/12/2019 - Binndo Biɗto

60 ɗanniyankooɓe njooliima

05/12/2019 - duddulel

Ñalnde ngaynaaka 2019 Kahel

30/11/2019 - Jaalal Leñol Ba

Inscription à la newsletter


NDEENKA FINAA TAWAA


Rédigé le Jeudi 14 Novembre 2019 à 00:10 | Lu 1704 fois | 0 commentaire(s)Reen'de aada mum e pinal mum hanki weeɓaani hannde ,nde tawnoo wuro hoɗanoongo hanki ko ko e ggaa hannde! Ko ɗuum waɗi reen'de ko mum ina saɗti, kadi hade pinal e aada ƊEMNGAL tawo!! Hannde ɓuri fof saɗde ko fan'din'd ɗemngal mum, nde ndaw noo so wonki fan'daani guɗɗum miijetaake. Darnde men hannde ɓurnde waɗɗaade e dow men, ko wuurnude ɗemngal men, walla nii wuurtin'de ngal. Sabu hannde hay jeyaaɗo e men so laamiima lemlata ko jananal, kewuuji men diina ɓuri waawde ɗemleede heen ko jananal haa heddii madiina guunas, ko madiina guuns tan rendinta yimɓe ko ina wona miliyoŋ tawa ko pulaar haaletee officielment. Laamu ngu e dente mawɗe ɗe ko enen caabii haa pulaar haaletaake heen. Ko dawrugol men wayi noon, sabu leñol fof ina jogii dawrugol mum jibidinangol. Enen mbayɗe kono seɓɓitiiɓe nii e kala leydi ndi ngonɗen . Sabu kala ko ndillinɗen , en ndillintaa ɗum e innde leydi fof , innirten huunde men fof koye men tan. Pijirlooji e lammbaaji men fof en keertinat e koye men, so woodi ko kewi ko leydi fof renndi ,so gooto e men rokkaama konngol , haalata ko e innde fulɓe tan ,so jolfo rokkaama konngol haala e innde senegaal fof, leyɗe goɗɗe ɗe ne ko noon tan. Kadi leñol ngol ñeeñaagu ngu yahdaani e hannde ina doolni heen, haa ɗum naattii e jaayndiyankooɓe men. Jaayndiyanke heɓa haalirde ina wiya gorko pullo o debbo yari maayo o jam ñallii e mon -jam waali e mon pulaagu . 

En potii anndude mbeewa hay so meenaani(meelaani) ina anndaa ko mbeewa ɓiy mbeewa. Foti won'de ko kala mo ina haala , yo haal e innde leydi fof nanɗo nana mo nanaani tawa faltaaka, ɗemngal ko ngalu ummotoongu e joomi mum naata e woɗɓe, ngaluuji keddiiɗi noon , ummotoo ko woɗɓe ɓe naatta e joomi mum. So en teskiima wiyetee ko wolof 
woodaani, ɗuum ko ƴoƴɓe jolfuɓe pewji ɗum, mbele neɗɗo fof waasa hirde waɗa ngal guurdugal, enen hannde so neɗɗo dariima e maatam walla mbaañ walla fotndu jeeri wiyi pulaar woodaani , oon koyɗe mum nawtataa ɗum!!! Ko alaa e sago ngoneɗen bojel mbaasen won'de dembayal biynooɗo,, colli ngaree naatee e paalel am ngel mi maɓɓa mi nawana ceerno am defa on!!!!. So en njiyii fulɓe ina tampinee ko wayi no leydi mali hannde ɗo aduna o tolnii ɗo. Ko pelle fulɓe ɗe innitirde koye mum en pulaagu , so fedde inniraama fulɓe, waɗii ajaande yahii haaju mum, jiɗɗo yoɓtaade ɗo hawri e pullo fof warat, sabu pullo ko pullo tan . 

Fedde yo innire leydi mum walla nokku mum, tawde pelle ɗe mbaawaa falanaade leňol ngol jawngol kuɓɓeteengol e mum , woto hay gooto innir fedde mum leňol ngol, fedde ina waawi daranaade leňol mum , tawa waɗdaani heen miin-miin. Hay pelle ɓamtaare-ɓamtoore pulaar ko leeltini ɓamtaare mum en , ko laamuuji ɗeen leyɗe mbaɗata ɗe doombel ŋata wutta. Laamɗo muritani maawiyaa ko e ɓeen jeyaa , o janngu en haa o dursi nde o fuɗɗii takkaade palol daande maayo fuuta gila fuɗ haa hiir naange, o wari o heɓti njogitaari haa o hoolii o yerɓini leydi ndi o weddoyii en mali e senegaal, tawi kadi so en tawanooka o jaggataano wul haydlla. Hanki eggaama ko hannde hoɗaa, ɗuum firti ko en ɓesnii e gure mawɗe , mbaɗen feere woto ɓesngu men ngu yahdude waraango wirtotoongo damuɗe galleeji men ngo. Cukalel hannde jibinaangel dakaar walla pari walla-walla, ngeel cukalel waawaa waasde weleede no ɓeen mbayi nii, ko alaa e sago haalooɓe men e teleeji ɓe ɓoornoo ɓoornanteeri ndi sukaaɓe ɓe njiyata ndi , sabu won heen cikkata pulaar ko ɗemngal mawɓe tan , walla kaaloowo pulaar ɓoornotoo tan ko wutte mawɗo. Sukaaɓe ɓe yiyde ɓe neɗɗo ina ɓoornii kostim ina waɗi karawaat ina haala pulaar , in haala gannde toowɗe , ɗuum ina addana ɓe teddin'de ɗemngal ngal, e tiyaataaruuji pijaaɗi e nokkere labaabde ko wayi boowe laaɗe diwa-juuroo , e istejooji ŋarɗinaaɗi, ko ɗuum fooɗata sukaaɓe men ɓe heddaade e sara men. Ɓe kollee ko ɓe njiyata ko ko ɓe nganndi ko e ɗemngal maɓɓe. 

Ko wayi no Ƴaro en pekaan en nokkuuji ɗo ɗum waɗetee too, ko suka ƳoƳtuɗo waawi anndude ko ɗum yahata. Kala mo heɓi ndee ɗo winndannde , yo faam ko kaaldigal , sabu alaa e sago kaalen-kaalden e koye men , so neɗɗo e men haalii ko feewaani , yo waawɓe feewnude peewnit, usten pelooje hakkunde men. Binndanɗe ɗe mbaɗen ɗe heɓi-heɓna , so jarii ɗum kay.
kuɗol : Binndo BiɗtoNouveau commentaire :
Facebook Twitter

Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | Renndo e Kabaruuji | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
duddulel | 09/12/2019 | 1288 vues
video
duddulel | 07/12/2019 | 1688 vues
video
duddulel | 06/12/2019 | 1905 vues
video
duddulel | 02/12/2019 | 2637 vues
Renndo e Kabaruuji
duddulel | 29/11/2019 | 2798 vues
Renndo e Kabaruuji
duddulel | 29/11/2019 | 2798 vues

........................................................aissata diallo
bordeaux
lahal
google.com, pub-7893449040461294, DIRECT, f08c47fec0942fa0