dingiral fulbe

Yoolti leñol, itti yeeweende !
Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

Vidéo à la Une
Seppo FULBE to Paris 30-03-2019
Publié par Adama DIA le 01/04/2019 à 12:05

Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

KABARUUJI

Maayde Joni Aliday

06/12/2017 | Adama DIA

Tabital Pulaaku noddii

25/11/2017 | Adama DIA

jaaynde Tabital Pulaaku France

12/11/2017 | Adama DIA

Baasal

05/10/2017 | Adama DIA

Maanditaare ndee yuɓɓii

25/09/2017 | Adama DIA

Pulaaku waasi Jibo Kah

14/09/2017 | Adama DIA
1 2 3 4 5 » ... 9
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
Adama DIA | 01/04/2019 | 11476 vues
video
Adama DIA | 22/01/2019 | 25489 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 25682 vues
video
| 08/05/2018 | 75887 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 78077 vues


Aiacciu at dusk
Trees
Pin