dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !Jiyaara Mbuur 2015


Rédigé le Mercredi 21 Janvier 2015 à 02:15 | Lu 211 fois | 0 commentaire(s)


Jiyaara Mbuur 2015 waɗii e sifaa mawɗo e tawtoreede binnaandu heewndu immoraade e nokkuuji keewɗi ender leydi Senegaal tawi jiidaa eko immii heen Orop Amerik ndenndii ɗoo e Mbuur fodde balɗe ɗiɗi haa tati gila Aljumaa haa Aset fayi Alet ko ñande Alet 18 lewru nduu wonnoo ñalawma duwaaw oo. Denndaangal galleeji diine gonɗi eleydi ndii hoolaaɓe mum nootiima ɗoo. Waɗantenoo JJiyaara oo ko Ceerno Muhammadul Maysuur Baro Yoo weleede Alla won e makko ooɗoo Jiyaara fuɗɗii ko hitaande 2009 tawi fuɗɗiɗum ko ɓeen banndiraaɓe almudɓe wuurdunooɓe e makko. Ñalawmaaji ɗii noon ko ñalawmaaji mawɗi e lislaam gaagaa tan jiyondiral banndiraaɓe juulɓe ɓee. Waɗaa ko mawninde Alla joomiraaɗo jom baɗe e baawɗe oo kadi gila Ceerno yettii yamiri yoo yimɓe ɓee tinno e dewal Alla haa teenti e janngude Salaatul faatiha ko heewi waɗee baraaji ɗii hadiya Nelaaɗo Alla sallallaahu aleyhiwa sallam. Konoon woniraa gila yettaaɗoo haa hanki caggal juulegol takkusaan Seeremɓe ɓee njetti no feewi banndiraaɓe nootiiɓe e jiyaara oo sabu wayii no meeɗaani waade to keewal e fof ɓe nduwii nde Alla humtata haajuuji gaddoraaɗi e fof. Ko ɗoon hadiya renndinaa caggal mum Futuro juulaa Wajiifa waɗaa tawi ɗeeɗoo balɗe kala deftere ndee ina janngaa laabi limtinɗi ko ɗoon timminaa duwaaw mum Geeƴe njuulaa duwaaw kuuɓtidinɗo oo waɗaa tawi jenngii seeɗa leydi ndii e leyɗeele juulɓe kala nduwanaa. Banndiraaɓe arnooɓe ɓee njaafaa ko ɓuri heewde ko ñande heen njoftoyi. Ceerno noon dawat ɗoo hannde Altine oo Faade Dakaar on njaaraama.Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................

video
| 08/05/2018 | 36821 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 49360 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 50322 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 58667 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11581 vues
video
Adama DIA | 12/10/2017 | 10269 vues