dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !JAYNGOL EKKOL ,ÑIFII


Rédigé le Mercredi 22 Mars 2017 à 22:07 | Lu 244 fois | 0 commentaire(s)


 Wonaa meere ardini galle Alhajji Maalik Sih, 
Waɗi ɗum kaliifa tijjaani en e kuuɓal!

Caggal duttagol Cheex Tijjaan Sih, balɗe seeɗa pawii heen, lomto makko Oo, Abdul Aziiz, haalii, wiyi:

So Senegaal reenaaki, barondiral waɗat (yimɓe kaɓa e koye mum en ) Moolaare Alla!

Caggal ɗuum, mawɗo katolik en Senegaal nde yillii mo, ɓe kesɗititi jam gonɗo e koɗdigal juulɓe e katolik en he diiwal Tiwaawoon, lomtiiɗo, Khaliifa tijjaaniyaŋkooɓe e kuuɓal oo hollitii baldal gonngal hakkunde juulɓe e yimɓe Annabi iisaa ngal ɓooyii.

O hollitii kaŋko kaliifa oo, ko heewi koreeji makko njanngi farayse ko e duɗe katolik en hee!

Duum dey ɓeydiima tiiɗtinde ɓerɗe almuɓɓe joginooɓe kulol e faayre wonde ekkol ko jayngol ɓee, sabu ko foti no Alhajji Maalik, naatnude ɓesngu mum ekkol!

Ko foti no ɓesngu Alhajji Maalik janngude Ekkol e nder duɗe katolik en, wadde kay Caamel en cuusii jannginde ɓesngu mum en ekkol e nder ekkol ɓaleeɓe!

Baawɗo fof koy yoo janngin, nattii jayngol ko jaangol!

Seydi Sih, gollal yoo fawo e ganndal! 
Ganndal ne fawoo e peewal!

KALIIFA TIJJAANI EN E KUUƁAL OO, hollitii:

So en ɓuraani tiiɗnaade, leydi jiiɓoto to bannge kareeli leƴƴi, kaɓten e koye men! (Gerre civile)

MOOLAARE ALLA!

Njanngen ngol cefol:

(Fuusun faasun, fanna fuusun ɗay!

Ñalnde kala laabi tati caggal nde ñaamɗen.
Amadou M Thiam
Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................

video
| 08/05/2018 | 36307 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 48847 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 49814 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 58158 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11581 vues
video
Adama DIA | 12/10/2017 | 10269 vues