dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !Ina wona,wonataa hol battande Yaya JAMME


Rédigé le Samedi 10 Décembre 2016 à 03:04 | Lu 842 commentaire(s)


To ayaawo hablirde leydi Gambie  Yaya JAMME saltiima ko jaɓnoo,oo hollirii pooɗondiral lefol laamu to leydi makko, Adama Baro oo heɓtinaani poolgu mum  sabu juumre mawnde waɗii e sahaa nde karte ɗee limatee ndee.oo jamma JAMME findinii fitina,bone ficcat laaci Geno anndi battane Yaya JAMME


Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................

video
| 08/05/2018 | 36307 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 48847 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 49814 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 58158 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11581 vues
video
Adama DIA | 12/10/2017 | 10269 vues