dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !
Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

Vidéo à la Une
iptv
Publié par Adama DIA le 29/08/2019 à 00:58

Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

Inɗe Fulɓe:Ndutto ɗen e hanki men


Rédigé le Dimanche 13 Mars 2016 à 16:46 | Lu 449 fois | 0 commentaire(s)

goomu: Tijjaani Mbaalo e Sileymani Anne


Inɗe he nder renndo Fulɓe mbaɗi ko pecce  :
  1. Innde mahiiɗe, woni innde nde anndaaka ko firata walla ɗo seekaa, yeru :
  1. Saara, Sammba, Demmba, Yero, Delo, Njobbo, Paate, Subbaa e Gunndo (inɗe siiwtaaɓe) Saajo (miñum siiwtaaɓe.
  2. Sira, Kummba, Demmo, Pennda , Takko, Jabu, Daado, Subbaa e Gunnde (inɗe siiwtaaɓe) Saajo (miñum siiwtaaɓe.
  1. Innde seekaande, innde seekaande woni innde ittaande he nder gollal, ɗuum woni innde jogiinde ko firata, walla innde nokku walla innde lekki walla huunde, yeru : Arɗo, Banel, Bilal, Bojel, Boni, Boɗeejo, Mbuldi, Dañɗo, Debbo, Dikko,Dikel, Dokko, Dookaaɗo, Eggudu, Galo, Gedda, Gumaalo, Guuro, Ilo, Jaajo walla Jaaƴo, Jaddo walla Jaddel, Jaalige, Jeeri, Jeewo, Njenngundi, Keccel, Koorka, Kuro, Labbo, Lobbaat, Malaaɗo, Maama, Manna, Mawndi, Moolo, Moynata, Naje, Neenooy, Oogo, Olo, Polle, Sala, Sere, Silaamaka, Tako, Teddi, Telli,Tuppel, Waali, Wuno, Wuuri.
So a teskiima ɗee inɗe a tawat eɗe nganndaa ko ɗe pirata he ɗemngal Pulaar / Fulfulde.
  1. Inɗe  pullinaaɗe, eɗe ngustee eɗe ɓeydee eɗe ɓasee, yeru : Aali, Astel, Badara, Baydi, Bilaali, Buubu, Bun, Diyya, Keekuta,Faanta, Fari, Hammadi, Hammee, Hammaat, Jiine, Makaama, Malal, Mali, Kaasum, Saada, Maram, Sule.
So a teskiima ɗee inɗe a tawat ɗe ƴettaa ko he inɗe hoddaaɓe.
  1. inɗe waccoore eɗe keewi he nder haala men, yeru : Bacci, Bayal, Mbaare, Buso, Mbure, Geelel, Gelaajo, Gellaay,Farba,jaaltaaɗo walla jaaltaaɓe,ceerno,Acca.  

ON ÑAAGAAMA BALLAL SO WON INƊE KEDDIIƊE WALLA JEJJITAAƊE NDE CIFTINTON MIN.Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
Adama DIA | 10/09/2019 | 1804 vues
video
Adama DIA | 29/08/2019 | 4513 vues
video
Adama DIA | 01/04/2019 | 35368 vues
video
Adama DIA | 22/01/2019 | 49263 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 49485 vues
video
| 08/05/2018 | 95207 vues


jofnde
mokobé
guissee