dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !Inɗe Fulɓe:Ndutto ɗen e hanki men


Rédigé le Dimanche 13 Mars 2016 à 16:46 | Lu 370 fois | 0 commentaire(s)

goomu: Tijjaani Mbaalo e Sileymani Anne


Inɗe he nder renndo Fulɓe mbaɗi ko pecce  :
  1. Innde mahiiɗe, woni innde nde anndaaka ko firata walla ɗo seekaa, yeru :
  1. Saara, Sammba, Demmba, Yero, Delo, Njobbo, Paate, Subbaa e Gunndo (inɗe siiwtaaɓe) Saajo (miñum siiwtaaɓe.
  2. Sira, Kummba, Demmo, Pennda , Takko, Jabu, Daado, Subbaa e Gunnde (inɗe siiwtaaɓe) Saajo (miñum siiwtaaɓe.
  1. Innde seekaande, innde seekaande woni innde ittaande he nder gollal, ɗuum woni innde jogiinde ko firata, walla innde nokku walla innde lekki walla huunde, yeru : Arɗo, Banel, Bilal, Bojel, Boni, Boɗeejo, Mbuldi, Dañɗo, Debbo, Dikko,Dikel, Dokko, Dookaaɗo, Eggudu, Galo, Gedda, Gumaalo, Guuro, Ilo, Jaajo walla Jaaƴo, Jaddo walla Jaddel, Jaalige, Jeeri, Jeewo, Njenngundi, Keccel, Koorka, Kuro, Labbo, Lobbaat, Malaaɗo, Maama, Manna, Mawndi, Moolo, Moynata, Naje, Neenooy, Oogo, Olo, Polle, Sala, Sere, Silaamaka, Tako, Teddi, Telli,Tuppel, Waali, Wuno, Wuuri.
So a teskiima ɗee inɗe a tawat eɗe nganndaa ko ɗe pirata he ɗemngal Pulaar / Fulfulde.
  1. Inɗe  pullinaaɗe, eɗe ngustee eɗe ɓeydee eɗe ɓasee, yeru : Aali, Astel, Badara, Baydi, Bilaali, Buubu, Bun, Diyya, Keekuta,Faanta, Fari, Hammadi, Hammee, Hammaat, Jiine, Makaama, Malal, Mali, Kaasum, Saada, Maram, Sule.
So a teskiima ɗee inɗe a tawat ɗe ƴettaa ko he inɗe hoddaaɓe.
  1. inɗe waccoore eɗe keewi he nder haala men, yeru : Bacci, Bayal, Mbaare, Buso, Mbure, Geelel, Gelaajo, Gellaay,Farba,jaaltaaɗo walla jaaltaaɓe,ceerno,Acca.  

ON ÑAAGAAMA BALLAL SO WON INƊE KEDDIIƊE WALLA JEJJITAAƊE NDE CIFTINTON MIN.Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................

video
| 08/05/2018 | 36307 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 48847 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 49814 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 58158 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11581 vues
video
Adama DIA | 12/10/2017 | 10269 vues