dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !Inɗe Fulɓe:Ndutto ɗen e hanki men


Rédigé le Dimanche 13 Mars 2016 à 16:46 | Lu 419 fois | 0 commentaire(s)

goomu: Tijjaani Mbaalo e Sileymani Anne


Inɗe he nder renndo Fulɓe mbaɗi ko pecce  :
  1. Innde mahiiɗe, woni innde nde anndaaka ko firata walla ɗo seekaa, yeru :
  1. Saara, Sammba, Demmba, Yero, Delo, Njobbo, Paate, Subbaa e Gunndo (inɗe siiwtaaɓe) Saajo (miñum siiwtaaɓe.
  2. Sira, Kummba, Demmo, Pennda , Takko, Jabu, Daado, Subbaa e Gunnde (inɗe siiwtaaɓe) Saajo (miñum siiwtaaɓe.
  1. Innde seekaande, innde seekaande woni innde ittaande he nder gollal, ɗuum woni innde jogiinde ko firata, walla innde nokku walla innde lekki walla huunde, yeru : Arɗo, Banel, Bilal, Bojel, Boni, Boɗeejo, Mbuldi, Dañɗo, Debbo, Dikko,Dikel, Dokko, Dookaaɗo, Eggudu, Galo, Gedda, Gumaalo, Guuro, Ilo, Jaajo walla Jaaƴo, Jaddo walla Jaddel, Jaalige, Jeeri, Jeewo, Njenngundi, Keccel, Koorka, Kuro, Labbo, Lobbaat, Malaaɗo, Maama, Manna, Mawndi, Moolo, Moynata, Naje, Neenooy, Oogo, Olo, Polle, Sala, Sere, Silaamaka, Tako, Teddi, Telli,Tuppel, Waali, Wuno, Wuuri.
So a teskiima ɗee inɗe a tawat eɗe nganndaa ko ɗe pirata he ɗemngal Pulaar / Fulfulde.
  1. Inɗe  pullinaaɗe, eɗe ngustee eɗe ɓeydee eɗe ɓasee, yeru : Aali, Astel, Badara, Baydi, Bilaali, Buubu, Bun, Diyya, Keekuta,Faanta, Fari, Hammadi, Hammee, Hammaat, Jiine, Makaama, Malal, Mali, Kaasum, Saada, Maram, Sule.
So a teskiima ɗee inɗe a tawat ɗe ƴettaa ko he inɗe hoddaaɓe.
  1. inɗe waccoore eɗe keewi he nder haala men, yeru : Bacci, Bayal, Mbaare, Buso, Mbure, Geelel, Gelaajo, Gellaay,Farba,jaaltaaɗo walla jaaltaaɓe,ceerno,Acca.  

ON ÑAAGAAMA BALLAL SO WON INƊE KEDDIIƊE WALLA JEJJITAAƊE NDE CIFTINTON MIN.Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


<Partager ce site
journée culturelle dingiral fulbe
JOURNÉE CULTURELLE DE L'OUTRE-MER À L'AFRIQUE
dingiral fulbe tv
bordeaux
mokobé
affiche dingiral fulbe

video
Adama DIA | 22/01/2019 | 13045 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 13234 vues
video
| 08/05/2018 | 63452 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 76599 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 70867 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 70184 vues