dingiral fulbe
dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.

Vidéo à la Une
Sakke Macky SALL
Publié par duddulel le 12/11/2019 à 21:44 | 0 Commentaire


Mballen ɗemngal pulaar

14/11/2019 - Jaalal Leñol Ba

RTS

14/11/2019 - Binndo Biɗto

NDEENKA FINAA TAWAA

14/11/2019 - Binndo Biɗto

Ko Mali koo ɓurtii

13/11/2019 - Binndo Biɗto

Debati- Gorko e nder Senegaal

11/11/2019 - Binndo Biɗto

Inscription à la newsletter

Feere men boni Daande leñol wontii Daande boomaare


Rédigé le Samedi 31 Janvier 2015 à 15:17 | Lu 660 fois | 1 commentaire(s)

Gelongal ba


Feere men boni Daande leñol wontii Daande boomaare, feere men boni Baaba Maal wontii giɗo general Azziz,
Fotde bone nde Aziiz waɗi haal fulɓe
Fotde leyɗeele kebtaaɗe e Muritani
So tawii ko fedde naatni heen Baaba Maal.
Ndeen fedde fuuntiimo subu ko batooɓe laamu e makrooji cagaaji ko been ngoni.
Haalpulaar en wonduɓe e Laamu Aziiz,
Yoo Baaba Maal faam noon so waawa wallude min e hare nde woto oo bonnu hare amen.

Woto ndaaren yidde men haa mbaasen yiyde goonga wonaa jennol ko deentingol.
So Baaba ko daraniido lenyol maa taw omo foti yiyde bone leñol makko e muritani ngam so Baaba Maal ko podoornaajo walla qawlenaajo hannde podoor rewo no fotirnoo ko galle gooto haal pulaar en woni heen. So en njehii donnaay ko wuro wonngo e muritani kono hannde so neddo maayi heen ubboytee ko senegaal. Jooni noon so tawii won haal pulaar en ngemmbuɓe aziiz njidii tiiɗnirde ngemmbe aziiz daande Baaba Maal omo foti salaade sabu ko yidimo koo e leñol ngol buri heewde e ngeel pellel ɓeen ngoni njaga jeng en Negrii en foɓɓooɓe ɓatooɓe laamuuji bonɗi gila laamu taayaa haa yettii laamu aziiz njasfo ɗon yoo Alla hollu en goonga
Sawru arooru ndu noon gooto teeldataa heen
Nde en njiyaani bone en kaalaani.Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji

........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
duddulel | 12/11/2019 | 569 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 564 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 559 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 560 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 406 vues
video
duddulel | 11/11/2019 | 521 vues

........................................................


jofnde
JOURNÉE CULTURELLE DE L'OUTRE-MER À L'AFRIQUE
Pin