dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !
Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

Vidéo à la Une
iptv
Publié par Adama DIA le 29/08/2019 à 00:58

Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

Daartol seto-naange e inɗe geɗe mum


Rédigé le Dimanche 8 Mars 2015 à 01:23 | Lu 603 fois | 1 commentaire(s)

hamady dia


Wonno ɗo ku ruulde punndi, ndiyam e gaas, ina e boowal weeyo gila  e duuɓi mililaaruuji 4.6 caggal o yonta, ruulde ndee yirlii no duleendu nih, renndi hamondiri, ruppitii jaynge wonti naange men ngee (njaana).
     Kedde  ruulde nde roɓindaa yerwaa woni tagopeeje (ɗaŋe) ɗe : Merkir (ɗiiña), Jaayre (raam), Leydi (ngaawe), Mars (mbaañ), Jupiter (rojju), Saturne (fommo), Nupton (paamte) e lebbi muumen.
    Lefol kaaƴe ina hakkunde Mbaañ e Rojju  haya, doole e kaaƴe janooje e tagopeeje he ko heen ummotoo, ɗum woni ko cooynotoɗen sahaaji koode ina ciirtoo jamma, nafi men tan ko doole pooɗal (sulɗaane) Rojju fooɗtata ko ɓuri heewde heen yaltina ɗe laawol Leydi.
   Ɗo e duuɓi limti-limtinɗi garooji naange ina foti gasnude kuɓɓam mum, hamoo haa famɗita, ɓura kadi yaynaade, caggal ɗuum fetta, yaaja haa moɗora Leydi men, kala ko wonnoo heen e baɗte nguurndam momtoo, ina waawi ndeen tawa neɗɗo e peeje mum dañii no eggiri Ngaawe (Leydi) hoɗa e ɗaŋe (tagopeeje) goɗɗe.
   Ɗum ina jokki e nokkuuji keewɗi e weeyo he, jo-e-jo fo woodat ɗo Hoodere ( naange) firtii walla fuɗɗii, ɗo tagopeeje puɗii walla pirtii, mbela ɗeen tagopeeje ina mbaɗi nguurndam? Ko naamnal ngal suwaa jaabeede taw, sabu en cuwaa yi'i de ko ina tabitinana en won'de won woodɓe ɓe ngonaa enen.
 
Teskoɗee: inɗe tagopeeje (ɗaŋe) gonɗe e natal ɗe ko gooto e sagataaɓe leñol ngol keɓrumi ɗe, o mbo wiye Gantanke Jallo, o wi'i ko ni fulɓe biyatno ɗee koode, eɗen njetta mbo, eɗen kadi ñaagi nde o ɓeydotoo laɓɓinan'de en ngaal ganndal.Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
Adama DIA | 10/09/2019 | 1911 vues
video
Adama DIA | 29/08/2019 | 4618 vues
video
Adama DIA | 01/04/2019 | 35473 vues
video
Adama DIA | 22/01/2019 | 49367 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 49588 vues
video
| 08/05/2018 | 95207 vues


dingiral fulbe tv
U Fanale
cammeeje