dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !Daartol seto-naange e inɗe geɗe mum


Rédigé le Dimanche 8 Mars 2015 à 01:23 | Lu 567 fois | 1 commentaire(s)

hamady dia


Wonno ɗo ku ruulde punndi, ndiyam e gaas, ina e boowal weeyo gila  e duuɓi mililaaruuji 4.6 caggal o yonta, ruulde ndee yirlii no duleendu nih, renndi hamondiri, ruppitii jaynge wonti naange men ngee (njaana).
     Kedde  ruulde nde roɓindaa yerwaa woni tagopeeje (ɗaŋe) ɗe : Merkir (ɗiiña), Jaayre (raam), Leydi (ngaawe), Mars (mbaañ), Jupiter (rojju), Saturne (fommo), Nupton (paamte) e lebbi muumen.
    Lefol kaaƴe ina hakkunde Mbaañ e Rojju  haya, doole e kaaƴe janooje e tagopeeje he ko heen ummotoo, ɗum woni ko cooynotoɗen sahaaji koode ina ciirtoo jamma, nafi men tan ko doole pooɗal (sulɗaane) Rojju fooɗtata ko ɓuri heewde heen yaltina ɗe laawol Leydi.
   Ɗo e duuɓi limti-limtinɗi garooji naange ina foti gasnude kuɓɓam mum, hamoo haa famɗita, ɓura kadi yaynaade, caggal ɗuum fetta, yaaja haa moɗora Leydi men, kala ko wonnoo heen e baɗte nguurndam momtoo, ina waawi ndeen tawa neɗɗo e peeje mum dañii no eggiri Ngaawe (Leydi) hoɗa e ɗaŋe (tagopeeje) goɗɗe.
   Ɗum ina jokki e nokkuuji keewɗi e weeyo he, jo-e-jo fo woodat ɗo Hoodere ( naange) firtii walla fuɗɗii, ɗo tagopeeje puɗii walla pirtii, mbela ɗeen tagopeeje ina mbaɗi nguurndam? Ko naamnal ngal suwaa jaabeede taw, sabu en cuwaa yi'i de ko ina tabitinana en won'de won woodɓe ɓe ngonaa enen.
 
Teskoɗee: inɗe tagopeeje (ɗaŋe) gonɗe e natal ɗe ko gooto e sagataaɓe leñol ngol keɓrumi ɗe, o mbo wiye Gantanke Jallo, o wi'i ko ni fulɓe biyatno ɗee koode, eɗen njetta mbo, eɗen kadi ñaagi nde o ɓeydotoo laɓɓinan'de en ngaal ganndal.Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


<Partager ce site
journée culturelle dingiral fulbe
JOURNÉE CULTURELLE DE L'OUTRE-MER À L'AFRIQUE
dingiral fulbe tv
bordeaux
mokobé
affiche dingiral fulbe

video
Adama DIA | 22/01/2019 | 12029 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 12212 vues
video
| 08/05/2018 | 62441 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 75555 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 70865 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 70182 vues