dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !Cumu to Daakaa madiina gunaas


Rédigé le Mercredi 12 Avril 2017 à 22:40 | Lu 756 fois | 0 commentaire(s)


ko saanga takkusaan,ko ndeen cumu mbonngu waɗi toon to Daakaa Madiina Gunaas.Pittaali keewɗi ko ina abboo e sappo e njoyo walla ko ɓuri ɗum keddiima heen.Addi cumu nguu ko suka mo dadiiɓe njaggunoo caggal nde oo bettaa to oo simmotonoo,ɓe laawondiri e makko,nde ɓe ceerti e makko oo dogi  nde oo woɗɗi ,oo sumoriɗoon suudu.

Ɗii kabaruuji ngummorii en ko to haalirde RFM .Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................

video
| 08/05/2018 | 26430 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 38760 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 40042 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 48389 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11553 vues
video
Adama DIA | 12/10/2017 | 10229 vues