dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !Aliw Arɗo Saajo SOH


Rédigé le Mercredi 23 Août 2017 à 23:53 | Lu 3232 fois | 0 commentaire(s)


Sénégal waasi gooto e ngenndiyankooɓe mum,Aliw Arɗo Saajo SOH daraninooɗo pulaagu.
Aliw Arɗo Saajo Soh yehii ɗaldii en e yeeweende.
Oo gorko jiɗɗo leñol gollaniɗum hootii to juulɗo jaasaa, oyahdaani e kuta leñol e banndiiko en sabu kala ɗo gollal makko rewnunoomo o woppiiɗoon Jumaa walla Jamaa walla kalasal Janngirdu.
Haaɗo o hooti e joomiiko ɗoo omo woppi Jumaaji ina mahee tawi kp e yamiroore makko.
Abuu NJAAYNaalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................

video
| 08/05/2018 | 2773 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 14497 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 16693 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 25043 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11490 vues
video
Adama DIA | 10/10/2017 | 8661 vues