Liste de liens

so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. .....................................................
..............
...

ɓamtaare ngaynaaka


Rédigé le Mardi 30 Décembre 2014 à 02:00 | Lu 210 fois | 0 commentaire(s)

ibrahima Sow


cuɓaaɗo suudu sarddiyeeji Aliw Soh e Ifra Galla Ñaaka ɓamtaare ngaynaaka rts.mbaɗi njillu mawɗo to falnde raneeru ferlo,salaalatu wuro ciibi yero butaali.jom wuro belel keeɗe 80 wuro njabi min.80 kilomet hakkunde mum e raneeru ala ndiyam hay foras gooto alaa ɗoon te ko gure mawɗe ngoni do.forasuji 4 ina ngasa ɗoon ina ngudda gila e laamu  Abdu jJuuf te eɗi keewi ndiyam. Hoto laamu e haala mum, hoto laamu e mitiŋaaji mum bandiraaɓe,aynaabe ina tammpi.Ɓee ɗoo musiɓɓe teduɓe njaɓɓorima min 14 ngari e 34 njawdi hiirsa.woyndu wuro ngo luggiɗeeki mum ko 78 metr ko heen ɓe njarata ko heen ɓe njarnata ,heen be ndosata sartiŋaaji mumen,en mbaɗi ton yewtere e galle ceerno men ceerno muhamadu Aan to salaalatu 20h ha 21h omo yeewta e ngaynaaka.



Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji

........................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................






Partager ce site








Adama DIA | 07/01/2018 | 8376 vues
Adama DIA | 05/12/2017 | 11445 vues
Adama DIA | 12/10/2017 | 10056 vues
Adama DIA | 10/10/2017 | 8615 vues
Adama DIA | 03/10/2017 | 5657 vues
Adama DIA | 20/08/2017 | 1944 vues