dingiral fulbe

so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. .....................................................
..............
...

jaaynde Tabital Pulaaku France


Rédigé le Dimanche 12 Novembre 2017 à 20:26 | Lu 1641 fois | 0 commentaire(s)


 ko yiɗde humpitde en, kala jogiiɗo ko ina humpita lenyol ngol, yo winndu nelda en e ndee nyiiɓirde (E-mail) "tabitalpulaakuf@gmail.com". Ndee nyiɓirde ko nyiiɓirde Jaaynde Konngol Tabital Pulaaku Farayse.

Jaaynde men so Geno haajii ma yaltoy ko ɓooyataa, binndanɗe men ena cabbaa.

Yo wuur pulaagu haa tabita hoonoo

SOH Muusaa Sammba

Kalfinaaɗo Jaaynde TPF
Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji

........................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


Partager ce site
Adama DIA | 12/10/2017 | 4591 vues
Adama DIA | 10/10/2017 | 3254 vues
Adama DIA | 03/10/2017 | 3206 vues
Adama DIA | 20/08/2017 | 1712 vues
Adama DIA | 19/08/2017 | 1623 vues
Adama DIA | 18/08/2017 | 251 vues