dingiral fulbe

so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. .....................................................
..............
...

Njillu tijjaaniyankoove to Maroc


Rédigé le Dimanche 22 Novembre 2015 à 11:15 | Lu 221 fois | 0 commentaire(s)


Abuu Njaay Funeere Kumpital
Sete nulaave mawve Tijjaaniyankoove leydi men Senegaal arnoove Marok ndawtii jooni immaade Faas tiindaade Kaasabalanka e jamma hee hootete Dakaar. laawol jam. Alh.Abuu Njaay 22 Noowaambur 2015Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji

........................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................


Partager ce site
Adama DIA | 12/10/2017 | 4591 vues
Adama DIA | 10/10/2017 | 3254 vues
Adama DIA | 03/10/2017 | 3206 vues
Adama DIA | 20/08/2017 | 1712 vues
Adama DIA | 19/08/2017 | 1623 vues
Adama DIA | 18/08/2017 | 251 vues